Omklädningsrum

Karaktärer och miljö som separerats.

Personerna
: Personerna

Rumet
: Rumet