Om teckningar hade öron

Kusin vaken-boken, 2009.
lllustrationer till barns resonemang kring olika teman; hav, semester, tid, tunnel, bibliotek och fåglar.

Recension: Svd