Otto

En bildserie utifrån ett barns perspektiv.

9_bild-22.png
 I     
9_bild-26.png
 II     
9_bild-23.png
 III     
9_bild-20.png
 IV     
9_bild-27.png
 V     
9_bild-28.png
 VI     
9_bild-21.png
 VII     
9_bild-24.png
 VIII     
9_bild-25.png
 IX